Підготуй інформаційний запит

Підготуй інформаційний запит

Отримай доступ до інформації

Отримати доступ до інформації вже створеної раніше  органом влади з питань, що належать до компетенції Сумської міської ради можна у відповідності до  Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати роз’яснення тощо.

Свій запит можна надіслати на адресу електронної пошти zapyt@smr.gov.ua або на електронну скриньку відповідної юридичної особи у складі міської ради.

Приклад звернення за цим посиланням.

Електронний запит на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) прізвище і ім’я запитувача для фізичної особи (найменування – для юридичної особи), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону, якщо такий є. При цьому слід врахувати, що Закон не вимагає будь-якого підтвердження справжності вказаних прізвища та імені;

2) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит). Якщо вам відома назва чи інші реквізити конкретного документа, який ви запитуєте, то вкажіть їх; якщо ні – то наведіть якомога точніший опис інформації, яка вам потрібна.

Розпорядник інформації має розглянути ваш запит протягом 5 робочих днів з дня його отримання (в окремих випадках термін розгляду може бути подовжений до 20 робочих днів, про що запитувач має бути повідомлений не пізніше п’яти робочих днів).